Uvodna beseda Apostola Lorens Novosela

Ko človek enkrat pride v kontakt z Objavami Čiste Resnice, je vprašanje, katero se mu skoraj vedno samo od sebe poraja, sledeče: Čemu potreba, da se naš Nebeški Oče ponovno oglaša oz. zakaj je nujno, da On ponovno spregovori in na Zemljo pošilja Svojo Resnico, če pa je On to že naredil v preteklosti, pri čemur se torej misli na Sveta Pisma Stare in Nove Zaveze oz. na Biblijo?!

To vprašanje je povsem pravilno postavljeno, kar je potrebno priznati, in jaz osebno menim, da bi si ga moral povsem iskreno postaviti vsak resničen kristjan, ko se enkrat nahaja v taki ali pa v podobnih situacijah.

Sedaj bom na kratko odgovoril na to vprašanje, na nek logičen in praktičen način z molitvijo, da bo ob tej priložnosti vsak resničen iskalec Resnice spoznal, kako veliko milost nam je izkazal naš ljubljeni Nebeški Oče, in katero še naprej izkazuje vsakič, ko nas direktno nagovarja in ob tej priložnosti, ali od začetka ali pa prvič, iz nebes objavlja najčistejšo Resnico.

Tukaj sem namerno uporabil izraza »od začetka« in pa »prvič«. Izraz »od začetka« namreč kaže to, da je bila Resnice objavljena ŽE prej, da pa se je ona med tem časom, ali izgubila ali se je izkrivila ali pač onečistila, kar pa je seveda povsem mogoče, da se zgodi, nezavestno ali pač zavestno. Navsezadnje pa je nam, kateri se z njo srečujemo, praktično vseeno, če se je ona dejansko izgubila ali pa je bila spremenjena.

V  takšnem primeru je namreč zelo lahko razumljivo to, da se je pojavila potreba, da se ENAKA Resnica, katera je nekoč že bila objavljena in zapisana, ponovno objavi; če seveda človek razume, da je Resnica bila in da ostaja pomembna za naš duševni razvoj.

Izraz »prvič« pa kaže na to, da se ljudem daje v pogled nekaj novega; nekaj, o čemur oni do tedaj, recimo iz lahko razumljivega razloga, da niso bili zreli, niso nikoli slišali, ali pa jim je bilo to omenjeno v zelo kratkih vrsticah.

Najavo za neko takšno Božansko intervencijo najdemo v Besedah samega Gospoda, v Janezu 16. poglavje, v stihih 12 in 13, kjer beremo, kako Jezus pojasnjuje Svojim učencem:

Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi (v smislu, da zdaj tega še ne morete doumeti). Ko pa pride On, Duh Resnice, vas bo uvedel v VSO RESNICO.

To je povsem logično in lahko razumljivo, da ima naš Bog in Oče, Kateri je v Sebi sama Modrost, v Svoji zakladnici shranjena neizčrpna bogastva modrosti; kakor tudi, kar je logično in lahko razumljivo, da nam jih On ni mogel dati, kakor nam jih tudi sedaj ne more dati na enkrat, temveč postopoma, kakor mi sami vse bolj in bolj v duši dozorevamo in smo s tem sposobni vse bolje in bolje razumeti oz. doumeti Božansko Modrost.

Resnico ravnokar izrečenega seveda lahko opazujemo vsepovsod okoli sebe, če le usmerimo pozornost na odnos naravnih staršev do njihovih otrok, ali pa če opazujemo celotno strukturo in organizacijo izobraževanja. V obeh primerih se otrokom in kasneje mladim progresivno objavlja vse globlje in globlje znanje; to pa na način, kakor oni najprej mentalno ter čustveno dozorevajo.

To je toliko očitno, da je le malo potrebno za nadaljnja pojasnila. Ko torej pridete v kontakt s temi novimi modrostmi oz. Resnicami verjamem, da bo potem vsem povsem jasno, kako veliko je obilje Božje Modrosti in da smo mi spoznali le njen mali delež oz. nič več od ene kapljice iz tega nepreglednega oceana prelepih Božanskih Resnic.

Tukaj bo še posebno izrazito znanje o Prvem Božjem Ustvarjanju, padcu Luciferja in dela prvobitnih angelov ter o Božjem Načrtu Zveličanja za večnost (nahaja se v sekciji »Učil vas bom vsega…«), kar pa vključuje nekaj, česar mimo tega znanja človek ne more vedeti in zaradi tega, na svojo precejšnjo škodo, na to ne usmerja pozornosti; pa čeprav je to neprecenljivo pomembno za naše zemeljsko življenje, za njegov namen ter način, da se le ta lahko in se tudi mora uresničiti.

***

V glavnem meniju obstaja pet sekcij, katere vsebujejo Objave, preko katerih je iz Evangelija po Janezu uresničenih pet obljub glede bodočega delovanja Božjega Svetega Duha v Cerkvi. Torej:

  1. Uvedel vas bo v vso Resnico (Janez 16:13)

Eden izmed glavnih problemov v tem današnjem splošnem neredu množic cerkva je prisotnost lažnih doktrin in zavajajočih učenj, kar se ljudem predstavlja kot Resnico, zaradi nezadostne zrelosti in zato tudi neprosvetljenosti učiteljev oz. pridigarjev. Namreč vsem mora biti jasno, da neresnica izhaja iz tistega, kateri je oče laži oz. Božji in naš nasprotnik (Janez 8:44), in da ne-resnica ne more voditi do cilja, zato je še kako škodljiva za dušo. Zaradi tega se je pojavila potreba, da se ta učenja razkrije ter ovrže; to pa je bilo mogoče narediti preko takšnih Božanskih Objav Čiste Resnice.

  1. Učil vas bo vsega (Janez 14:26)

Kakor sem dejal iznad, obstaja ogromno stvari, katere ljudem niso poznane ali pa jih sploh ne razumejo, pa čeprav so pomembne za njihov duševni napredek. Te Božanske Objave to rešujejo na prekrasen način; najprej se na ta vprašanja v vsej jasnosti dajejo odgovori, potem pa se razodeva način, s katerim lahko sami stopimo v kontakt z Večnim Izvorom Modrosti, da potem lahko postavimo vprašanja in dobimo potrebne odgovore.

  1. On vas bo učil VSEGA, kar Sem vam povedal (Janez 14:26)

Torej sam Jezus Kristus daje razlage za Njegove izjemno pomembne praktične napotke, katere je izrekel za časa Svojega zemeljskega življenja. In zopet ima neprecenljivo vrednost, če se samo upošteva, da so ti Njegovi napotki bili in tudi ostajajo izjemno pomembni za naš duševni razvoj.

  1. Oznanjal vam bo prihodnje reči (Janez 16:13)

Če bi bile vse prihodnje reči (stvari) napovedane, potem ne bi bilo potrebe za takšen stavek. Ker pa niso bile oz. ker je Božji Načrt predpostavljal dodatne informacije, potem je povsem zagotovo pomembno to, da se v teh poslednjih Dneh prejme takšno informacijo, katera je v vsej lepoti in jasnosti dana preko tega telesa Razodetja. V tej sekciji je enajst Knjižic, katere so kronološko razvrščene in katere sledijo razvoju dogajanj, od časa v katerem se nahajamo, pa vse do Nove Zemlje in začetka nove periode odrešenja.

 5. O Očetu vam bo jasno oznanjal (Janez 16:25)

Meni osebno je to najdragocenejši del izpolnitve, ker Objave Čiste Resnice na enostaven in lahko razumljiv način približujejo Nebeškega Očeta Njegovim živim stvaritvam oz. Njegovim otrokom, če so oni to že postali, da na ta način ljudem omogočajo, da Ga spoznajo v vsej Njegovi lepoti in da se Ga naučijo ljubiti ter na ta način uresničijo končni cilj, kateri pa je v Ljubezni zedinjenje z Njim, v Jezusu Kristusu, kakor se tudi imenuje molitev iz Janeza 17:21-23, 26. Namreč porazno je videti to, da veliko število vernikov ne pozna svojega Nebeškega Očeta. Nihče, kdor je z odprtim srcem bral Knjižico »Oče naš…«, ne bo več ostal enaka oseba; jaz pa vedno pravim, da so vsi naši problemi in neuspehi vezani na eno: vi vašega Nebeškega Očeta ne poznate.

Moja molitev je, da ta milostni izliv Očetove Ljubezni, v obliki svetlobe Čiste Resnice, ogreje, obsije in prečisti tudi vaša srca ter da vam veličastno postreže na vaši poti do Očetove Hiše… oz. do najvišjih nebes, kjer Božji Otroci živijo v neposredni bližini njihovega Očeta in Stvarnika, prisotnega v Jezusu Kristusu, in da skupaj z Njim ustvarjajo v blaženosti, moči ter svetlobi.

Lorens Novosel