Opozorilo proti zavračanju Božanske Besede

      No Comments on Opozorilo proti zavračanju Božanske Besede

Bertha Dudde, št. 4587, 13. marec 1949

OPOZORILO PROTI ZAVRAČANJU BOŽANSKE BESEDE…

(1 Tesaloničanom 5:19-21)

Resnično povem vam, da si vi povzročate nezamisljivo škodo, če zanemarite/podcenite Mojo Besedo, katero vam Jaz dajem/sporočam od zgoraj; če ste zadovoljni z učenji, ki so vam dana s strani nepoučenih vodij, kar pa boste razumeli, samo če sprejmete v srce Mojo Besedo od zgoraj. Vi morate najprej stremeti k svetlobi, ker samo resnična svetloba osvetljuje pot, po kateri se morate napotiti, da bi prišli do vašega cilja. V temi boste vi zgrešili pravilno pot; v temi boste vi sledili svetlobam, katere se svetlikajo, vendar pa so one le zavajajoče svetlobe, katere vas vodijo stran od prave poti. Vi morate hrepeneti po resnični svetlobi; kar pomeni, da morate vi poizkušati doseči pravilno realizacijo; sprejeti znanje, katero je skladno z Resnico in na ta način formirati pravo sliko o Meni, kot o najbolj ljubečem Očetu in Stvarniku večnosti, da bi potem stremeli k zedinjenju z Mano, iz Katerega ste v preteklosti nastali. Temu posledično pa morate biti vi podučeni v/o Resnici. Resnica vam je namreč lahko dana/sporočena samo od Tistega, Kateri je Sama Večna Resnica, ali pa od nekoga, kateri je Resnico prejel od Njega direktno. Stremite k tej edini Resnici in ne bodite zadovoljni z znanjem, katero ni priteklo iz večne fontane. Jaz vas ne morem dovolj močno spodbuditi, da tega ne ignorirate, ko se vam Moja ljubezen razodeva in vam dostavlja najčistejšo Resnico. Vse preverjajte in to, kar je dobro, zadržite… Usmerite pozornost, če vam je ponujen dar Božje Besede in v vašem srcu razmislite, kakšna bi morala biti vaša pozicija. Ne zavrzite je brez preučevanja, ampak vedite, da še kako lahko zavržete velik dar milosti; zaradi tega preverite to, kar vam je ponujeno. Če vi to s prepričanjem zavržete, potem niste krivi (Janez 9:41). Vendar pa mora biti pred tem to resno ocenjeno, da bo na ta način vsakdo, kdor je dobre volje in dobrega srca, katero je sposobno ljubiti, prepoznal Očetov glas, kateri mu govori. Vam je ponujen najdragocenejši dar milosti, katerega ima Moja ljubezen za vas na zalogi… Izkoristite ga in dovolite milosti, da v vas uresniči učinek. Poslušajte Mojo Besedo in živite v skladu z njo, in zelo kmalu boste dojeli, da je to Večna Resnica, katera prihaja iz Mene Osebno, in resnično bo naredila, da boste podučeni. V vas samih boste občutili svetlobo in jasnino; jasno boste prepoznali pot k Meni. S prepričanjem boste sposobni verovati in obenem tudi Mene podpirati pred svetom, ker je vaša vera živa, kar pa lahko doseže samo čista Resnica. In zato vas še enkrat opozarjam: ne zavrnite Mojih slug, ko vam ponudijo Mojo Besedo. Namreč Jaz Osebno  dajem/sporočam/dostavljam najdragocenejši dar milosti; Večno Resnico, ker vi samo preko Resnice lahko postanete blaženo srečni. AMEN

***

Bertha Dudde, št. 7203, 6. november 1958

ZAVRAČANJE BOŽANSKE BESEDE IZ DUHOVNE PREVZETNOSTI…

Vsakdo, kdor iz duhovne prevzetnosti zavrne Božjo Besedo, ko mu je ponujena od Mojih slug na Zemlji, bo za to nekega dne resno odgovoren. Namreč biti sposoben prepoznati nekaj, kar je blesteče/svetleče, ni duhovna nesposobnost, ampak je to zavračanje zaradi nečastnih motivov, kateri so podprti s strani Mojega sovražnika (Satana). »Duhovna prevzetnost« izključuje celotno podrobno preučevanje/pregledovanje; duhovna prevzetnost je očiten znak, da je oseba pod mračnim vplivom, ker je duhovna prevzetnost značilen znak tistega, kateri se Mi zoperstavlja, ker Me on zavrača priznati. Duhovna prevzetnost prvo-padlega duha (Luciferja) je nasprotovala in zavrnila svetlobo, katera ga je prežemala; zaradi tega ga je pogoltnila popolna tema. Zato bo ljudsko bitje ostalo v duhovni temi, ko on iz prevzetnosti ponovno zavrne svetlobo, ko Moja milost želi v njo sevati, da bi njegovemu srcu omogočila iskro prosvetljenja… Vendar pa je razlog za zavračanje pomemben, ker je ona lahko zavrnjena tudi iz drugih razlogov, katerih pa se ne more toliko obsoditi, kakor sámo to prevzetnost ljudskega bitja.

Namreč človek lahko govori o duhovni prevzetnosti, ko oseba verjame, da ne potrebuje nadaljnjih podukov; da ima on zadovoljivo duhovno izobrazbo. Ko on ocenjuje njegovo lastno znanje in zaradi tega verjame, da ne potrebuje dodatne informacije; vendar pa mora biti celo tedaj ljudsko bitje pripravljeno, da preuči to, kar mu je ponujeno. Če on še naprej prepričljivo podpira njegovo voljo in to ponovno zavrača, potem njegova sodba ne bo toliko stroga; potem njemu zaradi duhovne slepote primanjkuje razsodnosti… Če torej on zavrne celotno podrobno preverjanje, potem bo očitno zavračanje zavrnilo Mojo roko milosti, katero Mu nudim, in nekega dne ga bo ta odgovornost težko prizadela, ker bo namreč on nekega dne dojel Resnico, kar pa bo potem mogoče prepozno…

Nihče ne more biti prisilno nagnan, da sprejme Mojo Besedo; vendar pa bo vsakdo prej ali pa kasneje imel možnost, da se resno ukvarja z dvomljivimi vprašanji (= v praktičnem smislu, »preganjali ga bodo dvomi«), ker Jaz postavljam takšne dvome v srca tistih, kateri še niso na pravi poti. Vsi ljudje bi pravzaprav glede takšnih vprašanj morali formirati mišljenje; namreč oni bi iz tega samo izvlekli koristi, ker bodo oni zagotovo prejeli razlago pod pogojem, da po njej resnično hrepenijo. Potem pa se bo pokazalo, ali človek dejansko hrepeni po Resnici… ker mu bo le ta dejansko ponujena. Duhovna prevzetnost pa jo bo takoj zavrgla, ker je to volja Mojega sovražnika (Satana), in njegova odločnost/odločitev bo izvršena s strani tistih enakih duhov.

Prevzetnost je povzročila padec prvega svetlobnega bitja. In glede na to je prevzetnost tudi narava njegovih pristašev, katera jih nezgrešljivo okarakterizira kot njegove privržence. In potreben je velik korak; naravo ljudskega bitja se mora najresneje poizkušati spremeniti… človek se mora iz prevzetnosti spustiti dol v ponižnost in se na ta način popolnoma odtujiti od Mojega sovražnika ter Mi pristopiti s popolno ponižnostjo… Samo potem bo v njegovem srcu zasijala svetloba in samo potem bo on sposoben prepoznati najdragocenejši dar milosti, Katerega Moja Beseda predstavlja vsaki osebi in zveličanju njegove duše. Samo potem bo on s hvaležnostjo sprejel to, kar Očetova Ljubezen nudi Njegovemu otroku… Potem bo on lačen hrane in pijače, pri tem pa bo s strani Moje ljubezni neprestano izpolnjen. AMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *